Logo UDACEBA

Metodologia

Al llarg de tot el periode de residència els estudiants desenvolupen el seu aprenentatge en diferents línies de recerca.

 


PRIORITAT 1 - NIVELL DE RESPONSABILITAT PRIMARI

  • Taller de Medicina Basada en l'evidència:

          - Aprendre a fer preguntes.
          - Cerca a Medline i altres bases de dades.
          - Lectura crítica d'articles.

  • Ètica:

         Format sessions a partir de situacions concretes plantejades pels tutors

 

 

PRIORITAT 2 - NIVELL DE RESPONSABILITAT PRIMARI/SECUNDARI

  • Participació amb el tutor en l'elaboració de treballs de recerca descriptius, d'abans després, qüestionaris... Amb l'objectiu de presentar-los en congressos d'atenció primària i revistes si s'escau.
  • Presentació oral de comunicacions i posters en els congressos.

 

 

PRIORITAT 3 - NIVELL DE RESPONSABILITAT PRIMARI/SECUNDARI

  • Curs de spss.
  • Projecte de recerca propi del resident.
UNITAT DOCENT D'ACEBA / Sardenya, 466 - 08025 Barcelona / Tel. 93 567 43 80 / udaceba@udaceba.cat