Logo UDACEBA

Unitat Docent Multiprofessional

La Unitat Docent dels Equips d'Atenció Primària autogestionats de Catalunya

 

La Unitat Docent ACEBA va nèixer com a Unitat Docent dels Equips d’Atenció Primària autogestionats de Catalunya, per donar resposta a les iniciatives i interessos docents dels seus membres. 

 

L'Associació Catalana d'Entitats de Base Associativa (ACEBA), aglutina dotze Equips d'Atenció Primària autogestionats que ofereixen atenció sanitària pública a 250.000 persones a tot Catalunya. 

 

En l’actualitat, però, formen part de la Unitat Docent ACEBA (UDACEBA) tant centres autogestionats (EAP Vic, EAP Sardenya i EAP Dreta de l’Eixample), com centres amb una altra modalitat de gestió (EAP Sagrada Família), sent el nexe comú l’interès i motivació en la formació d’especialistes de Medicina i d’Infermeria.

 

  • Consolidació en l'especialitat de Medicina de Família i Comunitària

UDACEBA neix l'any 2005 amb la voluntat de formar metges en l’especialitat de Medicina de Família i Comunitària. L’objectiu principal de la Unitat Docent és la formació de professionals de la salut en l’àmbit de l’Atenció Primària. Aquesta formació, orientada vers l'excel·lència, vol consolidar professionals amb un perfil clínic i de recerca, experts en l'autogestió en Atenció Primària.

 

  • Acreditació per a la formació en l’especialitat d’Infermeria d’Atenció Familiar i Comunitària

UDACEBA va ser acreditada pel Ministeri de Sanitat per a la docència d’Infermeria d’Atenció Familiar i Comunitària l’any 2012, convertint-se així en una Unitat Docent Multiprofessional. L’objectiu principal és oferir una formació de qualitat en els perfils clínic, de recerca i de docència que permetin a la infermera especialista el desenvolupament ple de la seva professió, dins d'un entorn estimulant i engrescador.

 

  • Formació en AP en diferents especialitats mèdiques

S’ofereix la formació en l’àmbit d’Atenció Primària a diferents especialitats: medicina interna, medicina preventiva, pediatria, farmacologia i infermeria. Les pràctiques es realitzen en els nostres centres autogestionats acreditats per a la formació.  

 

  • Formació d'excel·lència

UDACEBA promou metges tutors que se serveixen de la millor metodologia docent en la formació de nous professionals. La recerca i la innovació en els centres de salut docents són elements fonamentals de la formació que s'imparteix des de la Unitat Docent ACEBA, tant en l’àmbit clínic com en l'àmbit de la gestió i la docència. 

 

  • Intercanvis en AP 

UDACEBA s'obre al món. Promou l’intercanvi amb altres centres d’Atenció Primària d’arreu d’Europa, acollint estudiants de Medicina i d'infermeria. Amb aquesta finalitat, disposa també d'una àmplia oferta de centres rurals per a la formació en aquest àmbit.

 

 

 

 

 

UNITAT DOCENT D'ACEBA / Sardenya, 466 - 08025 Barcelona / Tel. 93 567 43 80 / udaceba@udaceba.cat