Logo UDACEBA

Subcomissió d'Infermeria

La Subcomissió d’Infermeria és un òrgan col·legiat de la Unitat Docent Aceba, encapçalat per la presidenta de la subcomissió i les coordinadores docents d’infermeria de cada centre docent, amb l’objectiu de planificar la formació, supervisar la seva aplicació i controlar el compliment dels objectius previstos al programa formatiu.

 

Els seus membres es reuneixen de forma ordinària amb la Comissió de Docència, a la mateixa sessió plenària.

 

Membres que integren la Subcomissió d'Infermeria de la Unitat Docent Aceba:

 

- DUI Judith Vila Garcia, presidenta Subcomissió d'Infermeria.

- DUI David Ginesta López, coordinador docent EAP Dreta de l'Eixample.

- DUI Anna Blasi Codinach, coordinadora docent EAP Sagrada Família.

- DUI Mireia Martínez Gil, coordinadora docent EAP Sardenya.

- DUI Judit Canudas Canadell, coordinadora docent EAP Vic.

UNITAT DOCENT D'ACEBA / Sardenya, 466 - 08025 Barcelona / Tel. 93 567 43 80 / udaceba@udaceba.cat