Logo UDACEBA

Comissió Directiva

La Comissió Directiva de la Unitat Docent d'ACEBA està formada pels diferents gerents i directors dels centres docents d’atenció primària de la Unitat Docent.

 

Es reuneix un cop a l’any de forma ordinària per realitzar l’aprovació dels pressupostos anuals i tancar els de l’any anterior. També es pot convocar de manera extraordinària a petició de qualsevol dels seus membres.

 

La Comissió Directiva està integrada pels següents membres:

 

- Gerent UDACEBA: Dr. Jaume Sellarès Sallas
- Director EAP Sardenya: Dr. Jaume Sellarès Sallas
- Director de EAP Vic: Dra. Marta Serrarols Soldevila
- Gerent Hospital Dos de Maig (Consorci Sanitari Integral): Dr. Daniel Rodriguez López

- Director CAP Roger de Flor: Dr. Xavier Joaniquet Suils

- Gerent Consorci Sanitari del Garraf, pel CAPI Baix-a-Mar: Dr. Josep Luís Ibáñez Pardos
- Cap d'estudis de la Unitat Docent: Dr. Albert Casasa Plana

 

 

 

UNITAT DOCENT D'ACEBA / Sardenya, 466 - 08025 Barcelona / Tel. 93 567 43 80 / udaceba@udaceba.cat