Logo UDACEBA

Comissió de Docència

La Comissió de Docència és l’òrgan col·legiat més important de la Unitat Docent, que porta a terme les següents funcions:

 

- Organització i gestió de les activitats per als residents.
- Supervisió de l'aplicació pràctica de la formació.
- Programació anual de les activitats de formació d'acord amb el programa del Ministeri d'Educació.
- Informe sobre la proposta d'ofertes anuals de places.
- Realització dels informes que siguin sol.licitats pel Ministeri d'Educació.
- Elaboració i aprovació de la Memòria anual de les activitats de formació.

 

A la Comissió de Docència, presidida pel cap d’estudis, es troben representats tots els centres docents d’atenció primària que formen part de la Unitat Docent (coordinadors docents), els representants de la formació als diferents hospitals (tutors hospitalaris), els residents (amb un representant per cada promoció i especialitat), el tècnic de salut, la presidenta de la subcomissió d’infermeria i un representant de la Comunitat Autònoma a la Unitat Docent.

 

La Comissió de Docència s'ha de reunir 6 cops a l’any en reunió ordinària.

 

 

Membres que integren la Comissió de Docència de la Unitat Docent Aceba:

 

- Dr. Albert Casasa Plana, cap d'estudis de la Unitat Docent d'ACEBA.

- DUI Judith Vila Garcia, presidenta de la Subcomissió d'Infermeria.

- Dr. Jordi Joseph Vilaplana, representant de la Comunitat Autònoma.
- Dr. Sergio A. Herrera Mateo, tutor de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
- Pendent d'assignació, tutor/a de l'Hospital General de Vic.
- Dr. Jaume Sellarès Sallas, director de l'EAP Sardenya.
- Dr. Mariano de la Figuera von Wichmann, coordinador docent de l'EAP Sardenya.
- Dr. Roger Codinachs Alsina, coordinador docent de l'EAP El Remei.
- Dra. Gemma Férriz Villanueva, coordinadora docent de l'EAP Sagrada Família.
- Dra. Sílvia Zamora Mestre, coordinadora docent de l'EAP Dreta de l'Eixample.
- Dr. Carlos Brotons Cuixart, tècnic en salut.

- Dra. Alba Martín, responsable de docència de CAPI Baix-a-Mar.

- Dr. Ramon Descarrega, representant centres rurals, CAP Vilaverd.
- Sra. Araceli Bergillos Muñoz, secretària de la Unitat Docent d'ACEBA.


- Representants dels residents (2017-2018):

 

Helena Ferrer May, R4 MIR 

Violeta Uriach Timoneda, R3 MIR

Anna Fuentes Lloveras, R2 MIR

Yesenia Vázquez Maneiro, R2 IIR

Maria Bañó Padin, R1 MIR

 

 

 

 

 

UNITAT DOCENT D'ACEBA / Sardenya, 466 - 08025 Barcelona / Tel. 93 567 43 80 / udaceba@udaceba.cat