Logo UDACEBA

Comissió d'Avaluació i Acreditació

La Comissió d'Avaluació i Acreditació és l'altre organisme principal de les Unitats Docents, juntament amb la Comissió de Docència. Les seves funcions són les següents:

 

- Acreditació de centres i tutors segons uns criteris comuns establerts per les Unitats Docents de Medicina de Família i Comunitària de Catalunya.

- Avaluació dels residents al final de cada any de residència.

 

La Comissió d’Avaluació i Acreditació es reuneix per a l’avaluació anual dels residents i de forma extraordinària quan s’hagi d’avaluar un resident fora del termini previst.

 

Els següents membres integren la Comissió d'Avaluació i Acreditació de la Unitat Docent d'ACEBA:

 

- Dr. Albert Casasa Plana, cap d'estudis de la Unitat Docent Aceba.

- DUI Judith Vila Garcia, presidenta de la Subcomissió d'Infermeria.
- Dr. Carlos Brotons Cuixart, tècnic en salut.
- Dr. Jaume Sellarès Sallas, director de l'EAP Sardenya.
- Dr. Mariano de la Figuera von Wichmann, coordinador docent de l'EAP Sardenya.
- Dr. Roger Codinachs Alsina, coordinador docent de l'EAP El Remei.
- Dra. Gemma Férriz Villanueva, coordinadora docent de l'EAP Sagrada Família.
- Dra. Sílvia Zamora Mestre, coordinadora docent de l'EAP Dreta de l'Eixample.
- Dr. Sergio A. Herrera Mateo, tutor de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
- Pendent d'assignació, tutor/a de l'Hospital General de Vic.

- Dr. Jordi Joseph Vilaplana, representant de la Comunitat Autònoma, Consultori Hostalets de Balenyà.

 

Al final de cada any de residència, el tutor assignat s'incorporarà a la Comissió per tal d'avaluar el seu resident.

UNITAT DOCENT D'ACEBA / Sardenya, 466 - 08025 Barcelona / Tel. 93 567 43 80 / udaceba@udaceba.cat