Logo UDACEBA

Missió i valors

 
Política de qualitat d'UDACEBA
 

La Unitat Docent Aceba (UDACEBA) és una institució que va ser acreditada pel Ministeri de Sanitat l’any 2005 per a la formació de residents de medicina familiar i comunitària.

 

L’any 2013, es va acreditar com a multiprofessional (UDM AFiC) pel Ministeri per a la formació de metges i d’infermers residents d’atenció familiar i comunitària.

 

Com a unitat docent, la formació és el punt clau al voltant del qual gira la seva activitat, creant tota una estructura que permeti la formació del resident i la formació continuada del tutor.

 

  • La missió

UDACEBA té com missió treballar en l’excel·lència de la formació dels metges i infermers residents proporcionant la millor capacitació que asseguri un nivell de coneixements, habilitats i actituds que conformi el perfil professional de l'especialista en medicina i infermeria d’atenció familiar i comunitària, permetent l'exercici de l'especialitat, en qualsevol dels seus àmbits d'acció, amb la requerida competència.

 

UDACEBA proveeix als tutors de les eines necessàries per tal d’aconseguir que el procés d’aprenentatge - ensenyament es produeixi en les millors condicions possibles, cercant la millor metodologia docent.


La formació d’UDACEBA està orientada a l'excel·lència, amb un perfil clínic, de recerca i d'autogestió en atenció primària.


UDACEBA promou la recerca i la innovació en els centres de salut docents, tant en l'àmbit clínic com en el de la gestió i en la docència.

 

  • La visió de futur

UDACEBA vol ser capdavantera en la docència de residents i atractiva pels llicenciats que vulguin cursar la seva especialitat, tenint com a eina per fer-ho la recerca contínua de l'excel·lència a través d'un alt nivell de compromís, implicació i motivació dels metges i infermers residents, els tutors, col·laboradors docents i altres professionals que participen a la UD, incrementant el valor dels serveis oferts als diferents col·lectius, tant interns com externs a la institució on estigui integrada la UD.

 

Reforça la visió de futur el compromís amb la docència de pregrau i la importància de l’ensenyament universitari, que dóna a conèixer en les pràctiques curriculars dels estudiants tant la unitat docent com l’especialitat de medicina i d’infermeria d’Atenció Familiar i Comunitària.

 

UDACEBA vol aconseguir més visibilitat entre els centres que promouen la recerca a l’Atenció Primària, potenciant que els residents tant de medicina com d’infermeria tinguin a l’abast tota la formació, informació, eines docents i referents d’investigació que els permeti dur a terme la seva tasca investigadora.

 

  • Els valors

Donada la visió de futur i la missió d’UDACEBA els valors que han de prioritzar-se entre tots els col·lectius professionals que participin han de ser:

 

  1. El professionalisme.
  2. El compromís amb la docència.
  3. La capacitat d’aprenentatge.
  4. La capacitat d’innovació. Amb la finalitat de generar coneixements i noves formes de treballar.
  5. L’ètica en la gestió de recursos.
  6. Compromís amb el treball que promou la inserció laboral i assumeix la formació continuada de les persones com un procés indispensable.
  7. La capacitat d’autocrítica, que promou el desenvolupament integral, busca la satisfacció i impulsa la participació.

 

 

 

 

UNITAT DOCENT D'ACEBA / Sardenya, 466 - 08025 Barcelona / Tel. 93 567 43 80 / udaceba@udaceba.cat