Logo UDACEBA

RCP

El Grup RCP es va crear el mes d’abril del 2016 amb l’objectiu de donar una major qualitat i continuïtat a la formació dels residents de la Unitat Docent i en resposta a diverses peticions dels residents per realitzar més formació continuada en aquest àmbit. Els membres són tutors que formen part dels diferents centres docents, alguns amb formació en SVB i SVA i Immediat, interessats en la docència i altres que es van formant en la docència d'aquest àmbit per oferir suport en els cursos destinats a residents.

 

El grup es reuneix un cop cada dos – tres mesos a l’EAP Sardenya.

 

En l’actualitat el grup està organitzant diverses formacions en RCP Bàsica i RCP Avançat / Immediat pel curs 2017-2018.

 

Composició Grup RCP

 

Nom i cognoms

Membre UD

Neus Font

Medicina de Família EAP Vic

Mireia Gallés

Infermeria AFiC EAP Vic

Clara Riera

Medicina de Família CAP Sagrada Família

Helena Serrano

Medicina de Família EAP Sardenya

Beatriz Delgado

Infermeria AFiC EAP Sardenya

Núria Correa

Infermeria AFiC CAP Roger de Flor

Lluís Cuixart

Medicina de Família CAP Roger de Flor

Francesc Moreno

Medicina de Família CAP Roger de Flor

Àngela Mottura

Infermeria AFiC CAP Roger de Flor

Vinyet Vidal

CAPI Baix-a-Mar

 

UNITAT DOCENT D'ACEBA / Sardenya, 466 - 08025 Barcelona / Tel. 93 567 43 80 / udaceba@udaceba.cat