Logo UDACEBA

Que el meu món no pari de girar!

Autor: A. Fernández Ortiz, V. Uriach Timoneda, A. Martí Brasó. EAP Dreta Eixample.

Menció especial al Millor Pòster amb defensa en la categoria de Casos Clínics.

36è Congrés semFYC, 2016

 

 

HISTÒRIA CLÍNICA

La Sra. P és una dona de 55 anys amb antecedents de migranya (en tractament amb Zolmitriptán 2.5mg), vitiligen (en tractament amb Tacrolimus tòpic 0.1%, que s’administra de manera molt abundant), trastorn d’ansietat i histerectomia per úter bipartit (2005).

 

La pacient consulta perquè des de fa dues setmanes, presenta episodis de vertigen d’uns segons de durada i sensació d’inestabilitat amb els moviments corporals.

 

A l’exploració física, destaca una lleu contractura de la musculatura cervical, sense dolor a la palpació de les apòfisi espinoses ni alteració de la mobilització.

No s’observen signes de focalitat neurològica, símptomes vestibulars, auditius ni vegetatisme i les maniobres de provocació (Dix-Hallpike) són negatives.

 

S’orienta com a vertigen perifèric, es recomanen rehabilitació i mesures posturals, i s’inicia tractament amb Betahistina.

 

Al cap d’uns dies, la pacient torna a la consulta. En entrar, ens sorprèn la impossibilitat per deambular que presenta (s’aguanta a les parets per por a caure). Ens explica que continua amb episodis de vertigen rotatori, ara acompanyats de vegetatisme (nàusees, vòmits, sudoració i pal·lidesa) i amb molta repercussió sobre la seva qualitat de vida (ressentiment de l’activitat familiar i laboral).

 

Donada la manca de resposta al tractament, es decideix derivar a l’hospital de referència. Allà, es realitza analítica sanguínia (glicèmia 150, sense altres troballes), ECG, TC de crani i RMN que no mostren alteracions.

 

Un cop descartat el vertigen d’origen central, la pacient (que és metgessa) es planteja altres etiologies. Entre elles, que el vertigen sigui secundari a fàrmacs.

 

 

SERÀ EL TACROLIMUS TÒPIC?

En primer lloc, cal tenir en compte, que segons la fitxa tècnica de l’Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), el Tacrolimus tòpic està indicat a partir dels 2 anys d’edat, en el tractament dels brots de dermatitis atòpica moderada/greu que no ha respost al tractament convencional i com a tractament de manteniment en pacients que pateixen més de 4 exacerbacions a l’any. Si bé és cert que és un fàrmac que molts dermatòlegs recomanen en el tractament del vitiligen.

 

I podria causar vertigen? Depèn de la font consultada:

  • AEMPS-EMA, FDA, Drug & Health Products Canada, Medscape: el vertigen no apareix com a efecte advers.
  • UptoDate, DrugBank, AstellasPharma (laboratori que comercialitza el tacrolimus tòpic): el vertigen sí que apareix entre els efectes adversos (amb una probabilitat inferior a 1%).

 

EVOLUCIÓ

Donat que la clínica actual podria ser secundària al tractament amb tacrolimus tòpic, es decideix suspendre’l. La pacient s’ha mantingut asimptomàtica des de llavors.

I d’altra banda, es decideix notificar la reacció adversa mitjançant la “Targeta Groga” (Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano, mitjançant l’enllaç www.notificaRAM.es). A dia d’avui, la notificació segueix el seu curs, amb l’esperança que arribi a bon port.

 

 

APLICABILITAT A LA MEDICINA DE FAMÍLIA

La notificació de reaccions adverses medicamentoses permet la supervisió continua dels fàrmacs un cop comercialitzats. És important que els metges coneguem les vies que existeixen per notificar aquestes reaccions adverses i que les utilitzem, perquè la suma de casos similars és un senyal que un nou risc ha de ser avaluat i és una manera de conèixer de manera adequada els fàrmacs per fer-ne el millor ús.

 

 

BIBLIOGRAFIA

Fitxa tècnica Tacrolimus tòpic:

 

- AEMPS-EMA:

http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000374/WC500046824.pdf

- AstellasPharma:

http://www.fda.gov/downloads/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/UCM153197.pdf

- DrugBank:

http://www.drugbank.ca/system/fda_labels/DB00864.pdf?1265922814

- Drug & Health Canada:

http://webprod5.hc-sc.gc.ca/dpd-bdpp/info.do?code=68109&lang=eng

- FDA:

http://www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/PostmarketDrugSafetyInformationforPatientsandProviders/UCM107848.pdf; http://www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/ucm088996.pdf

- Medscape:

http://reference.medscape.com/drug/protopic-tacrolimus-ointment-topical-343551#4

- UptoDate: Colm C Magee. Pharmacology and side effects of cyclosporine and tacrolimus. UpToDate, 2014.

 

Pedro M. Cabrero Sobrino, Montse Canton Bascuas. Mareig, inestabilitat i vertigen. Guia d’actuació en urgències per a l’Atenció Primària. CAMFiC, 2009.

 

 

Citació

Autor: Fernández Ortiz A., Uriach Timoneda V., Martí Brasó A.

Títol article: Que el meu món no pari de girar!

Revista: APSalut. Volum 4. Número 4. Article 75

Data: 4 de juliol de 2016
UNITAT DOCENT D'ACEBA / Sardenya, 466 - 08025 Barcelona / Tel. 93 567 43 80 / udaceba@udaceba.cat