Logo UDACEBA

Els reptes de la Unitat Docent UDACEBA

Autor: Albert Casasa. Cap d'Estudis UDACEBA. Gemma Férriz. Coordinadora docent i tutora del CAP Sagrada Família

La unitat docent multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària UDACEBA s’ha caracteritzat pel seu creixement continu en nombre de centres i residents des de fa ja més de 10 anys. Amb la perspectiva d’una formació de qualitat ens plantegem consolidar el treball dut a terme fins ara i definir uns reptes de futur, que materialitzem en un decàleg:

 

 1. El Servei del resident és el CAP
  Ens agrada que des del primer dia hi hagi un ràpid i constant contacte dels residents amb els seus tutors i equips d’atenció primària.
 2. El treball en grups. I multicèntric
  Tals com: grup Balint, salut comunitària, actualització en reanimació cardiopulmonar, gestió clínica i de centres, ètica.
 3. Potenciació de la formació individualitzada
  La Unitat Docent aposta per subvencionar la formació externa que els residents vulguin relacionada amb l’especialitat, a més dels cursos que són obligatoris.
 4. Més temps a primària i menys a hospitals
  Un objectiu central de la Unitat Docent pel que fa als MIR és “R4 SENCER AL CAP”. Degut a l’augment de rotacions, totes molt interessants però fora del centre d’atenció primària, l’estada durant R4 dels residents al CAP s’està desvirtuant. Durant el quart any de residència és el moment de compartir consulta amb el tutor, de fer-se responsable progressivament dels pacients, de conèixer els pacients crònics i la seva patologia, d’aplicar les guies en les patologies més prevalents, de tenir una visió de la comunitat i de les famílies que s’atenen. Això es veu perjudicat si hi ha discontinuïtat.
 5. Apostem per la recerca
  Potenciem la investigació amb la rotació per la unitat de recerca i amb la concessió del Premi da Pena cada any.
 6. Assistència a Congressos. Aprenem i ensenyem el que fem
  Volem potenciar la participació en els congressos, amb enviament de treballs i presentacions, i la inscripció a càrrec de la unitat docent. Per exemple, hi haurà una gran participació dels nostres residents en el congrés d’entrevista clínica de la semFYC, en el congrés de la Camfic i en el proper congrés de semFYC Barcelona 2018.
 7. Sortim al món
  Les rotacions externes i optatives com a part de la formació individualitzada. Òbviament han de tenir una relació amb l’especialitat de medicina de família o d’infermeria FiC, i aportar uns continguts que no podem oferir des de la unitat docent.
 8. Ens coneixen al món
  Acollim estudiants i residents de fora i dins de l’Estat. Cada any tenim peticions d’arreu del món per venir a rotar amb nosaltres. 
 9. Invertim en el futur
  Estem plenament implicats en la docència d’estudiants, i ja tenim el primer centre d’atenció primària Universitari.
 10. Medicina Rural. Un valor afegit
  Tenim centres rurals adscrits per tot el territori i amb la realització anual de les Jornades de Residents als centres rurals, com aquest any amb la celebració de la 19a Jornada de Residents UDACEBA a Sant Martí de Centelles, ens retrobem tots, com cada any, i gaudim d’una jornada que és la plasmació dels nostres reptes en un escenari meravellós.

 

 

I tot plegat coordinat des d’una secretaria eficient amb noves eines de gestió on-line de tota la vida docent i laboral dels residents i tutors.

 

 

 

Citació

Autors: Casasa Plana, Albert. Férriz Villanueva, Gemma. 

Títol article: Els reptes de la Unitat Docent UDACEBA

Revista: APSalut. Volum 5. Número 4. Article 97

 

@AlbertCasasa   @eapsardenya

@Gemma_FV     @caprogerflor

 

Data: 14 de setembre de 2017
UNITAT DOCENT D'ACEBA / Sardenya, 466 - 08025 Barcelona / Tel. 93 567 43 80 / udaceba@udaceba.cat