Logo UDACEBA

6es Jornades TIC Salut i Social 2016/Vic. El repte de la salut i el benestar en la societat digital

Autor: Anna Bartes, infermera i directora assistencial EAP Vic. Anna Nerin, infermera Servei Andorrà d'Atenció Sanitària. Sergio Duaigües, Metge de família ABS La Seu d'Urgell. Meritxell Juanós, metgessa de família ABS Eixample, Lleida

El camí que ha començat la Generalitat de Catalunya, en el que volen interrelacionar el departament de Salut i el de Benestar Social amb la creació del Pla Interdepartamental d’Atenció i Interacció Social i Sanitària (PIAISS), és el que ens mostra cap a on va el futur.

 

Entre altres característiques de la societat futura trobarem que hi haurà un creixement de la població de més de 65 anys amb problemes de salut crònics i amb necessitats d’ajuda o recolzament a casa per les activitats bàsiques de la vida diària. Actualment les malalties cròniques ja són la causa del 60% dels ingressos hospitalaris i consumeixen el 70% de la despesa sanitària. També es pot veure la tendència cap a una disminució dels recursos públics destinats a la sanitat i benestar social.

 

Si sumem a totes aquestes característiques la digitalització ens dóna un nou projecte que procedim a explicar a continuació.

 

 

UN NOU PROJECTE

El projecte CUIDEM 2.0 és basa en el treball en equip per evitar ingressos mitjançant la creació d’una App que conté uns ítems sanitaris i socials personalitzats per cada usuari que defineixen prèviament el metge, la infermera i la treballadora social. Actualment hi ha per escollir signes i símptomes de descompensació de la insuficiència cardíaca congestiva, malaltia pulmonar obstructiva crònica, diabetis i detecció de necessitats socials. Per exemple: pes, tos, glicèmia, estat de l’habitatge, etc.

 

La treballadora familiar del servei d’atenció a domicili és la persona escollida per introduir les dades a l’App amb la periodicitat marcada pels professionals sanitaris i socials. Les dades emmagatzemades a l’App s’envien via online a l’aplicatiu del centre d’atenció primària i el de benestar social de l’ens local. I així, els professionals sanitaris i socials poden actuar proactivament al valorar les dades.

 

Els objectius que es vol aconseguir amb aquest projecte són:

  1. Disminuir els ingressos evitables en insuficiència cardíaca congestiva, malaltia pulmonar obstructiva crònica i diabetis en usuaris d’alta complexitat atesos pel servei d’atenció al domicili.
  2. Millorar el control de patologies cròniques.
  3. Detectar noves necessitats socials.
  4. Millorar la comunicació entre els agents socials i sanitaris.
  5. Millorar la percepció de la qualitat de vida per part dels usuaris.
  6. Racionalització dels recursos públics.

 

 

Citació

Autores: Bartés, Anna; Duaigües, Sergio; Juanós, Meritxell; Nerín, Anna
Títol article: 6es Jornades TIC Salut i Social 2016/Vic. El repte de la salut i el benestar en la societat digital
Revista: APSalut. Volum 4. Número 5. Article 82

 

Data: 25 d'octubre de 2016
UNITAT DOCENT D'ACEBA / Sardenya, 466 - 08025 Barcelona / Tel. 93 567 43 80 / udaceba@udaceba.cat