Logo UDACEBA

Hospital General de Vic

El Consorci Hospitalari de Vic (CHV) és una institució que ofereix serveis assistencials a nivell sanitari, sociosanitari i de salut mental. La nostra finalitat és posar a disposició dels habitants de la comarca d'Osona (unes 160.000 persones) un servei assistencial de qualitat, tant a nivell públic com privat, aplicant criteris de responsabilitat social.

 

Jurídicament, el CHV està integrat per la Generalitat de Catalunya i la Fundació de l'Hospital de la Santa Creu de Vic, i s'organitza com un consorci administratiu de caràcter públic i institucional, sense ànim de lucre, creat segons el Decret 302/1986 de 9 de setembre de 1986.

 

L'Hospital General de Vic està acreditat per la docènciaa de postgrau i forma part d'UDACEBA des del 2005.

Adreça: Francesc Pla el Vigatà, s/n
Codi Postal: 08500
Població: Vic
Telèfon: 938891111
Coordinador: Pilar Aguilà Pujols

UNITAT DOCENT D'ACEBA / Sardenya, 466 - 08025 Barcelona / Tel. 93 567 43 80 / udaceba@udaceba.cat