Logo UDACEBA

Temes Clínics

 • 7 de gener de 2016

  RS3PE (sinovitis simètrica seronegativa remitent amb edema amb fòvea o síndrome de McCarty)

  Cas clínic:
  Consulta d’un pacient home de 83 anys.
  Es queixa de dolor, edema i impotència funcional a nivell del canell esquerre. El quadre d’inflamació va començar al dit gros del peu, després al turmell, després als genolls i esquena i finalment al canell.
  Com a antecedents patològics destaquen gonartrosi, gota, hipertensió arterial, insuficiència renal amb proteïnúria, cardiopatia isquèmica, insuficiència cardíaca, claudicació intermitent i adenoma de pròstata.

 • 16 de setembre de 2015

  Diagnòstic de l’anòsmia a l’Atenció Primària

  INTRODUCCIÓ
  Els trastorns olfactius constitueixen una afectació amb poques dades demogràfiques conegudes, però recents estudis suggereixen que podria afectar en algun moment de la seva vida fins a una cinquena part de la població general.
  Les principals causes dels trastorns olfactius són: infecció viral, malaltia sinusal i traumatismes cranials.
  Aquests trastorns provoquen un impacte en la qualitat de vida i en alguns casos representen la primera manifestació d'una malaltia greu.

 • 10 de juny de 2015

  Eficàcia de l'auto-mesura de pressió arterial com a mètode diagnòstic d'hipertensió en Atenció Primària

  Laura Pardo, Eduard González, Anna Soteras, Judit Vila, Irene Moral, Carles Brotons. Infermeria Familiar i Comunitària EAP Sardenya
   
  RESUM
  La hipertensió arterial és una malaltia crònica i altament prevalent en la població adulta. El diagnòstic precoç facilita el maneig d'aquesta patologia, així com l'elecció de les accions terapèutiques adequades.

 • 8 de març de 2015

  Repàs a la Síndrome de Down

  Àngels Ballarín, Metgessa de família ABS Vic Sud. Susanna Matesanz, Metgessa del Servei de Pediatra ABS Centelles.

 • 23 de desembre de 2013

  Recomanacions pràctiques per als pacients amb MPOC (Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica)

  Mireia Martínez. Infermera i tutora d'infermeria familiar i comunitària. EAP Sardenya
   
   
  Aquesta és una guia perquè els professionals sanitaris puguin oferir als seus pacients diagnosticats de MPOC, tota una sèrie de mesures per un millor control de la seva malaltia,  alleugerar el seu ofec, prevenir l’empitjorament  de la seva malaltia, i millorar la seva qualitat de vida.

 • 22 de desembre de 2013

  Per què ens és útil l'ecografia en la consulta del metge de família? (2a PART)

  Guillem Jordi Reichenberg. Metge de família. Eap Dreta de l'Eixample 
   
   
  Punts clau:
   
  1.L'ecografia de mama no és útil com a tècnica de cribratge ni exclou patologia maligna, però fa augmentar la sensibilitat i especificitat de la mamografia. La seva principal indicació és l'estudi dels nòduls mamaris.

 • 12 de setembre de 2013

  Per què ens és útil l'ecografia en la consulta del metge de família? (1a PART)

  Guillem Jordi Reichenberg. Metge de família. Eap Dreta de l'Eixample 
   
  Punts clau:
   
  1. Per no utilitzar radiacions ionitzants l'ecografia està considerada com una prova innòcua. De forma general està indicada en la valoració de les estructures sòlides. Les seves majors limitacions són l'obesitat i el gas, pel que és d'escassa utilitat en l'estudi de les vísceres buides.

 • 11 de setembre de 2013

  L'ús de productes i apòsits en el procés de cicatrització de les ferides cròniques

   
  Anna Soteras Prat. Infermera i Tutora. EAP Sardenya
   
  El procediment de cura de les ferides cròniques (les que no han epitelitzat en un període de 6 setmanes), siguin de la etiologia que siguin, a més a més de requerir uns coneixements previs per part del professional qui les maneja i controla, esdevé també un procés diari d’aprenentatge.

«1 | 2 | 3»
UNITAT DOCENT D'ACEBA / Sardenya, 466 - 08025 Barcelona / Tel. 93 567 43 80 / udaceba@udaceba.cat