Logo UDACEBA

Programa Hippokrates

Residents i Tutores

 

Hippokrates és un Programa d'Intercanvi de Residents, joves metges i tutors entre centres acreditats per la WONCA (Societat Europea de Medicina Familiar) de diferents països europeus.

 

Alguns centres d'UDACEBA, com l'EAP Sardenya l'EAP Vic, han estat acreditats per tal de rebre residents d'altres països que estiguin interessats a conèixer la Sanitat al nostre país. Tots els residents es poden acollir a aquest Programa, que té una durada de quinze dies. L'estada es caracteritza per l'observació, compartint consulta amb un tutor de referència.

 

Alguns dels objectius del Programa Hippokrates són:

 

  • Fomentar l'intercanvi i la mobilitat dels metges residents de Medicina de Família.
  • Colaborar entre països i societats científiques, sent molt interessant pel resident com experiència en programes de cooperació internacional.
  • Conèixer la realitat de l'especialitat de Medicina de Família en l'àmbit internacional.
  • Millorar les capacitats i habilitats i obrir noves portes pel futur laboral.

 

Tammateix, s'ofereix una àmplia oferta de centres rurals d'arreu dels països europeus on realitzar aquesta estada.

 

Per altra banda, el Programa d'Intercanvi Mini-Hippokrates, consisteix en l'oportunitat d'assistir a un congrés o jornada d'un altre país juntament amb una rotació d'una setmana (5 dies hàbils) en un centre de salut europeu allà on es desenvolupa la conferència. Amb aquesta estada es pretén oferir als residents i als joves metges de família (que han obtingut l'especialitat als darrers 5 anys), un coneixement bàsic del sistema sanitari, tant a nivell assistencial, com organitzatiu, treball en equip, activitats comunitàries, gestió de recursos, etc. Es tracta de fomentar la interacció entre els metges joves europeus i de conèixer els diferents sistemes de salut d'Europa.

 

Per més informació, inscripció i tràmits, podeu consultar les pàgines de la SemFYC, i de Vasco da Gama, on trobareu també informació sobre el sistema sanitari de cada país, l'organització del programa formatiu de Medicina de Família i Comunitària del país que us interessi i els centres de salut adscrits al Programa.

 

 

UNITAT DOCENT D'ACEBA / Sardenya, 466 - 08025 Barcelona / Tel. 93 567 43 80 / udaceba@udaceba.cat