Logo UDACEBA

Altres especialitats

UDACEBA col·labora amb altres Unitats Docents acreditades per oferir rotacions per Atenció Primària, tant en Pediatia d'Atenció Primària com en Medicina Interna.

 

 

Pediatria 

 

Rotació per Atenció Primària de Residents de Pediatria

 

Alguns centres d'UDACEBA col·laboren amb altres Unitats Docents per a la formació en atenció primària dels seus MIR i IIR.

L'any 2006 la Unitat Docent de Pediatria de Sant Pau i l'EAP Sardenya van signar un conveni de col·laboració per a la rotació dels seus MIR pels serveis de pediatria d'Atenció Primària. 


El juny de 2012, aquesta col·laboració s'ha renovat amb l'acreditació formal per part del Ministeri de Sanitat de l'EAP Sardenya com a centre docent que pertany a la Unitat Docent Multiprofessional de Pediatria de Sant Pau per a la docència de pediatria i infermeria pediàtrica en Atenció Primària.


Tanmateix, el 2 de maig de 2013, la Unitat Docent ACEBA ha signat un conveni de col·laboració amb Capio-Hospital General de Catalunya per a la rotació per Atenció Primària dels residents de Pediatria d'aquest hospital. Els seus residents podran realitzar estades per qualsevol dels centres docents que composen la Unitat Docent Aceba.

 

Pediatria EAP Sardenya

 

 

Medicina Interna

 

Rotació per Atenció Primària de Residents de Medicina Interna

 

UDACEBA i l'Hospital Sagrat Cor, col·laboren en la formació d'una rotació per Atenció Primària de residents de 1er any de l'especialitat de Medicina Interna.

UNITAT DOCENT D'ACEBA / Sardenya, 466 - 08025 Barcelona / Tel. 93 567 43 80 / udaceba@udaceba.cat