Logo UDACEBA

Especialitat en Medicina de Família i Comunitària

 

La Medicina de Família i Comunitària és una especialitat mèdica reconeguda a l'estat espanyol des de 1978. El seu àmbit d'actuació és l'Atenció Primària de Salut.

 

El perfil del Metge de Família és el d'un professional per al qual la persona és un tot integrat per aspectes físics, psíquics i socials vinculats a un context familiar i social concret, fet que li permet dur a terme una atenció continuada al col·lectiu de persones que atén per elevar el nivell de salut de les que estan sanes, curar les que estan malaltes i cuidar, aconsellar i pal·liar els efectes de la malaltia, quan no és possible la recuperació de la salut.


Aquestes característiques específiques del perfil professional del Metge de Família conformen un cos propi de coneixements derivat, fonamentalment, del seu àmbit d'actuació específic; l'Atenció Primària de Salut, i d'una forma pròpia de dur a terme aquesta Atenció a través d'un enfocament biopsicosocial, en el qual adquireixen veritable protagonisme la integració de les activitats de curació de la malaltia amb les activitats de promoció i prevenció, rehabilitació i cures pal·liatives.

 

El programa de formació de l’Especialitat de Medicina de Família i Comunitària consta de 4 anys. Aproximadament la meitat del periode de formació es realitza a l'AtencióPrimària i l'altra meitat en diferents especialitats hospitalàries. El lligam del resident amb els Centres d'Atenció Primària i el tutor es manté de forma periòdica al llarg dels 4 anys, per aconseguir una valoració formativa que permeti anar modulant l'adquisició de noves habilitats i nous coneixements.

 

El Programa desenvolupa cinc àrees competencials

 

  • Les competències essencials (comunicació, raonament clínic, gestió de l'atenció i la bioètica).
  • Les competències relacionades amb l'atenció a l’individu.
  • Les competències que tenen relació amb l'atenció a la família.
  • Les competències relacionades amb l'atenció a la comunitat.
  • Les competències que es relacionen amb la formació continuada i la recerca.

 

L' Atenció Primària de Salut ha de ser la base del sistema sanitari, fet pel qual és fonamental la bona preparació dels futurs metges de família, per tal que siguin capaços de donar una millor atenció a l'usuari, més accessible, més humana, més integral i més eficient.

 

Programa de l’especialitat de Medicina de Família

 

 

 

UNITAT DOCENT D'ACEBA / Sardenya, 466 - 08025 Barcelona / Tel. 93 567 43 80 / udaceba@udaceba.cat