Logo UDACEBA

Oferta de places

La Unitat Docent ACEBA consta actualment de 4 centres acreditats per a la docència i 11 places acreditades per residents de medicina i 9 places acreditades per infermeria d'atenció familiar i comunitària.

 

A la convocatòria 2017 UDACEBA ofereix 11 places de MIR de Medicina de Familia i Comunitària:

 

- 4 a l'EAP Sardenya (Barcelona)

- 3 a l'EAP El Remei (Vic)

- 2 a l'EAP Sagrada Família (Barcelona)
- 2 a l'EAP Roger de Flor (Barcelona)

 

8 places als centres d'Atenció Primària ubicats a Barcelona (amb l'Hospital de Sant Pau com referent) i 3 a l'EAP de Vic (Hospital General de Vic com referent).

 

També, en aquesta convocatòria, s'ofereixen 4 places d'IIR d'Atenció Familiar i Comunitària:

 

- 2 a l'EAP Vic - El Remei (Vic)

- 1 a l'EAP Sardenya (Barcelona)

- 1 al CAP Sagrada Família (Barcelona)

 

La presa de possessió de la plaça es fa per estricte ordre de número de MIR i IIR, en la seu de la Unitat Docent, entre els candidats que ja han escollit la nostra unitat docent.

 

Les places NO són intercanviables.

UNITAT DOCENT D'ACEBA / Sardenya, 466 - 08025 Barcelona / Tel. 93 567 43 80 / udaceba@udaceba.cat